Föreningen

Svalövsbygdens släkt- och folklivsforskarförening är en ideell förening med Svalövs kommun som verksamhetsområde. Vi bildades 1989 och har ökat medlemsantalet hela tiden. Syftet med vår verksamhet är att på ett intressant och levande sätt åskådliggöra våra förfäders liv och leverne och försöka bevara och dokumentera vår hembygd och dess folk.

Målsättningen är bland annat att:

  • ordna forskarträffar och sammankomster med föredrag
  • ordna utflykter inom verksamhetsområdet och till andra platser av genealogiskt      och historiskt intresse
  • medverka till och stödja kursverksamhet med genealogisk inriktning
  • ge ut medlemstidskriften ”Släkt och Bygd”

Lokal

Ny lokal hos Montessoriskolan, Onsjövägen 11, Svalöv vilken är lokaliserad i f.d. Sveriges Utsädesförenings huvudbyggnad. (Ingång baksida huvudbyggnad snett emot parkeringsplats)

I föreningens bibliotek finns:

  • Medlemsskrifter från andra föreningar i Skåne
  • Förbundets årsböcker med Släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor
  • Böcker och häften från bygden: Trolleholm, Felestad, Konga, Halmstad, Knutstorp m.fl. samt släktutredningar
  • Mikrokort: Födda, Vigda, Döda 1860-1920 och SCB-utdrag 1900,1910,1920 och 1930 från församlingarna inom Svalövs kommun
  • Cd-romskivor: Svenska dödboken, Sveriges befolkning- 1890, 1900, 1970 och 1980

Släkt och bygd

Vår medlemstidskrift utkommer en till två gånger om året. Där kan man läsa om det som händer inom vår förening. En stor del upptas av historier och händelser som inträffat i våra trakter under svunnen tid.

Till försäljning: Äldre nummer av ”Släkt och Bygd”.

Medlemsnytt

För att enkelt kunna informera våra medlemmar om nyheter mm. ber vi Er som inte tidigare lämnat in Era E-mail adresser göra detta. SLOFFs E-mail adress: info@sloff.se

Medlemsavgifter för 2022: SEK 175:-/person; SEK 50:-/familjemedl. Bg 386-4782
Svalövsbygdens släkt och folklivsforskarförening
c/o: Per Olof Knutsson
Välagården 1165
268 72 Teckomatorp
Telefon: 070-843 61 06

Ordförande:
Per Olof Knutsson 070-843 61 06
Välagården 1165, 268 72 Teckomatorp
perolofknutsson@gmail.com

Sekreterare:
Per Olof Knutsson 070-843 61 06
Välagården 1165, 268 72 Teckomatorp
perolofknutsson@gmail.com

Kassör:
Marie Munke 070-344 21 12
Smålandsvägen 38, 268 35 Örkelljunga
marie@munke.se

Redaktör:
Roland Lyhagen 0418-66 32 34 roland.lyhagen@gmail.com
Redaktionellt material sändes till info@sloff.se

Ansvarig hemsida:
Bertil Mattsson 070-826 22 29 abg.mattsson@gmail.com alt. abg.mattsson@telia.com