Du är här

Kansli

SLOFF styrelse 2017

Ordförande: Henrik Johansson....0418-662873                                    henrik.johansson@mbox372.swipnet.se

Vice ordf och kassör: Bo Jönsson...070-8811133                                  bo.jnsson@gmail.com

Sekreterare: Per-Olof Knutsson.....070-8436106                                  p.o.knutsson@telia.com

Ledamot: Helene Assarsson....0418-442131                                        442131@telia.com

Ledamot: Birgitta Johansson....070-2372170                                        birgitta.svalov@bredband2.com

Redaktör:Henrik Johansson....0418-662873                                          info@sloff.se

Revisorer: Gun Persson, Bo Kristiansson

Valberedning: Lennart Johansson och Klas Tykesson

Suppleant: Ingrid Fernebro