Du är här

Om föreningen

Svalövbygdens släkt och folklivsforskarförening är en ideell förening med Svalövs kommun som verksamhetsområde. Vi bildades 1989 och har ökat medlemsantalet hela tiden. Syftet med vår verksamhet är att på ett intressant och levande sätt åskådliggöra vår förfäders liv och leverne och försöka bevara och dokumentera vår hembygd och dess folk.

Målsättningen är bland annat att:

- ordna forskarträffar och sammankomster med föredrag
- ordna utflykter inom verksamhetsområdet och till andra platser av genealogiskt och historiskt intresse
- medverka till och stödja kursverksamhet med genealogisk inriktning
- ge ut medlemstidskriften ”Släkt och Bygd” 2 gånger om året.

Lokal:
Lokalen delar vi med biblioteket. Där finns mikrofilm- och kortläsare, kyrkböckerna från kommunens församlingar på mikrofilm och en dator som innehåller forskningsresultat insamlat av medlemmar.

I föreningens bibliotek finns:
- 3 hyllmeter tidningsurklipp från bygden.
- Medlemsskrifter från andra föreningar i Skåne.
- Förbundets årsböcker med Släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor.
- Böcker och häften från bygden: Trolleholm, Felestad, Konga, Halmstad, Knutstorp m.fl. samt släktutredningar.
Mikrokort: Födde, Vigde, döda 1860-1920 och SCB-utdrag 1900,1910,1920 och 1930 från församingarna inom Svalövs kommun.
- Cd-romskivor: Svenska dödboken, Sveriges befolkning- 1890, 1900, 1970 och 1980, Emi-bas, Kyrkornas märkvärdigeter 1830och Svenska ortnamn m.m.

"Släkt och Bygd"
Vår medlemstidskrift som utkommer två gånger om året, där kan man läsa om det som händer inom vår förening. En stor del upptas av historier och händelser som inträffat i våra trakter under svunnen tid.

Gravstensinventering
pågår och för närvarande finns i vår databas följande kyrkogårdar inventerade: Felestad, Källs Nöbbelöv, Tirup samt Kågeröd.

Konga-Ask-projektet:
Är ett försök att rekonstruera kyrkböckerna från Ask och Konga församlingar som förstördes när prästgården i Konga brann 1820.

Till försäljning:
Äldre nummer av ”Släkt och Bygd”, ”Konga en sockenbeskrivning”, ”Konga och Ask 1650 - 1820 (4 häften)”, "Födda-döda 1898 - 1938 mm.