AGENDA

A L L A  V Å R E N S  A K T I V I T E T E R  I N S T Ä L L D A !!!

På grund av smittorisk och spridning av coronaviruset har våra sammankomster tisdagen den 17 mars 2020 kl.18.00 (Öppet Hus) och torsdagen den 26 mars 2020 kl.17.00 (Fördjupningskurs) ställts in.
Förhoppningsvis är allt under kontroll senare och då träffas vi igen tisdagen den 31 mars 2020 kl. 18.00 (Öppet Hus).
Dessvärre har vi nu på myndighetens rekommendation även tvingats att avlysa våra sista ”Öppna Hus” (2020-03-31 och 2020-04-14) för denna terminen.
Vi återkommer efter sommaren med information om höstens aktiviteter.
Ta väl hand om Er alla så ses vi snart igen!

 

AKTUELLT

Verksamheten i föreningen under våren 2020 enligt nedan; 

ÖPPET HUS

Öppet hus under tisdag kvällar med början 2020-01-21 kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14.        Samtliga under ovan angiven tid

FORTSÄTTNINGSKURS/FÖRDJUPNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 2020-01-30 kl. 17.00-20.00. Övriga datum enligt följande: 2020-02-27 och 2020-03-26. Tid för samtliga lika ovan.

SLÄKTFORSKNING – Hjälp med att komma igång (fortsättning på höstens aktivitet – även nya deltagare välkomna!) 

Start 2020-01-21 i nya lokalen – Montessoriskolan, Onsjövägen; SVALÖV kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14
Kursledare: Helen Assarsson
Anmälan till Per Olof Knutsson Tel. 070 843 61 06

Plats;
Vår nya lokal är inrymd i f.d. Sveriges Utsädesförenings och Svalöf Weibulls lokaler – numera Montessoriskolan. 
Infart från Onsjövägen, Svalöv vid skylten Lantmännen Lantbruk.
Parkering finns intill f.d. Svalöf Weibulls laboratoriebyggnad.