AGENDA

AKTUELLT

Verksamheten i föreningen under våren 2020 enligt nedan; 

ÖPPET HUS

Öppet hus under tisdag kvällar med början 2020-01-21 kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14.        Samtliga under ovan angiven tid

FORTSÄTTNINGSKURS/FÖRDJUPNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 2020-01-31 kl. 17.00-20.00. Övriga datum enligt följande: 2020-02-27 och 2020-03-26. Tid för samtliga lika ovan.

SLÄKTFORSKNING – Hjälp med att komma igång (fortsättning på höstens aktivitet – även nya deltagare välkomna!) 

Start 2020-01-21 i nya lokalen – Montessoriskolan, Onsjövägen; SVALÖV kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14
Kursledare: Helen Assarsson
Anmälan till Per Olof Knutsson Tel. 070 843 61 06

Plats;
Vår nya lokal är inrymd i f.d. Sveriges Utsädesförenings och Svalöf Weibulls lokaler – numera Montessoriskolan. 
Infart från Onsjövägen, Svalöv vid skylten Lantmännen Lantbruk.
Parkering finns intill f.d. Svalöf Weibulls laboratoriebyggnad.