AGENDA

KALLELSE till

Å R S M Ö T E

När: Tisdagen den 25 februari 2020 kl. 18.00

Plats: Montessoriskolan, Onsjövägen, SVALÖV 
           Ingång: Baksidan och i källarplanet av f.d. Sveriges                                  Utsädesförenings Huvudbyggnad.
           Parkering: På norra sidan av nämnda fastighet intill                                     Lantmännens byggnad ”Kärnan”.

Sedvanliga årsmöteshandlingar såsom; 
      Dagordning
      Ekonomiskt resultat

      Verksamhetsberättelse

Alla finns tillgängliga på årsmötet!

F Ö R E D R A G

Rubrik: Att klippa tre generationer i Svalöv
Av vem: Inge Lundkvist och Lennart Johansson visar bilder och berättar!       

AKTUELLT

Verksamheten i föreningen under våren 2020 enligt nedan; 

ÖPPET HUS

Öppet hus under tisdag kvällar med början 2020-01-21 kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14.        Samtliga under ovan angiven tid

FORTSÄTTNINGSKURS/FÖRDJUPNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 2020-01-30 kl. 17.00-20.00. Övriga datum enligt följande: 2020-02-27 och 2020-03-26. Tid för samtliga lika ovan.

SLÄKTFORSKNING – Hjälp med att komma igång (fortsättning på höstens aktivitet – även nya deltagare välkomna!) 

Start 2020-01-21 i nya lokalen – Montessoriskolan, Onsjövägen; SVALÖV kl. 18.00-20.00. Därefter 2020-02-04, 2020-02-18, 2020-03-03, 2020-03-17, 2020-03-31 och slutligen 2020-04-14
Kursledare: Helen Assarsson
Anmälan till Per Olof Knutsson Tel. 070 843 61 06

Plats;
Vår nya lokal är inrymd i f.d. Sveriges Utsädesförenings och Svalöf Weibulls lokaler – numera Montessoriskolan. 
Infart från Onsjövägen, Svalöv vid skylten Lantmännen Lantbruk.
Parkering finns intill f.d. Svalöf Weibulls laboratoriebyggnad.